Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

telefon: 508 024 141
e-mail: biuro@fundacjapretium.pl

NIP 8971811633, REGON 362151230

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, nr wpisu 0000568898

ING Bank Śląski 87 1050 1575 1000 0090 3167 0798

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

NIP 8971811633, REGON 362151230
ING Bank Śląski
87 1050 1575 1000 0090 3167 0798