Fundacja Pretium to organizacja pozarządowa nienastawiona na zysk. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizujemy szkolenia, przede wszystkim dla pielęgniarek i położnych. Całość zysku przeznaczamy na cele pożytku publicznego – bezpośrednie wsparcie dla szpitali.

 

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Nadwyżki finansowe wypracowane w ramach działalności gospodarczej przeznaczamy na nasze cele statutowe:

  • bezpośrednie wsparcie placówek medycznych
  • dofinansowanie szkoleń
  • wsparcie osób w trudnej sytuacji

Kursy medyczne Fundacji w liczbach:

  • 2017 – 376 pielęgniarek i położnych, 25 kursów
  • 2018 – 178 pielęgniarek i położnych, 18 kursów
  • 2019 – 1279 pielęgniarek i położnych, 48 kursów

W 2019 roku przekazano 21 darowizn na kwotę 125 050,60 zł.

Źródła finansowania:

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  • Baza Usług Rozwojowych
  • Komercyjne szkolenia
  • Darowizny

Działalność gospodarcza

W ramach działalności gospodarczej prowadzimy organizujemy szkolenia i kursy w zakresie edukacji podyplomowej pielęgniarek i położnych, szkoleń dla fizjoterapeutów, szkoleń dla ratowników medycznych, edukację podyplomową lekarzy.

Kogo szkolimy

Pielęgniarki i położne

Prowadzimy edukację podyplomową pielęgniarek i położnych na podstawie programów Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów kształcących w OIPiP.

Od 2015 przeszkoliliśmy już ponad 2000 pielęgniarek i położnych. Nasze kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne stoją zawsze na najwyższym poziomie.

Fizjoterapeuci

Bardzo dynamicznie wchodzimy w rynek szkoleń dla fizjoterapeutów. Początki tej oferty sięgają polowy 2018. Obecnie kursy dla fizjoterapeutów stanowią połowę obrotu Fundacji. Cały czas poszerzamy ofertę o nowe tematy oraz rozszerzamy grono wykładowców, z którymi współpracujemy. Współpracują z nami m.in. Tomasz Wolny, Michał Dylewski, Łukasz Muszyński.

Ratownicy medyczni

Ratownicy medyczni udział w naszych szkoleniach otrzymują punkty edukacyjne. Każdy program,  na postawie którego realizujemy kształcenie, jest zatwierdzamy przez odpowiedniego konsultanta wojewódzkiego. Nasze kursy dotyczą zarówno kompetencji miękkich takich jak radzenie sobie z pacjentem, jak również pozwalają doskonalić twarde umiejętności zawodowe.

Lekarze

Lekarze mogą otrzymać za udział w naszych szkoleniach punkty edukacyjne. Do przyznawania punktów uprawnia wpis do rejestru podmiotów kształcących odpowiedniej Okręgowej Izby Lekarskiej. Programy zawsze szczegółowo konsultujemy z wybitnymi specjalistami, żeby udział w szkoleniu nie wiązał się jedynie ze zdobyciem punktów, ale również dawał wartościową wiedzą merytoryczną.

Kadra managerska

Szkolenia dla kadry managerskiej są zawsze szyte na miarę. Mogą to być zarówno szkolenia związane z komunikacją, radzeniem sobie ze stresem i in. Szczególnie wartościowe są szkolenia miękkie oparte na modelu zachować  i osobowości zgodnego z modelem W. M. Marstona. Skontaktuj się z nami! Przeprowadzimy badanie potrzeb i dobierzemy adekwatne szkolenie.

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

NIP 8971811633, REGON 362151230
ING Bank Śląski
87 1050 1575 1000 0090 3167 0798