Główny cel statutowy

Główny cel  statutowy

Edukacja i promocja zdrowia

Nasza wizja

Nasza wizja

Bezpieczny pacjent
profesjonalny szpital
wyszkolona kadra

Nasza misja

Nasza misja

Pomagamy szkoląc

Fundacja Pretium została powołana do życia na mocy aktu notarialnego 3 czerwca 2015. Głównym celem statutowym Fundacji jest edukacja i promocja zdrowia. Główna działalność to szkolenia (w przeważającej części medyczne) oraz wsparcie placówek ochrony zdrowia.

Pretium oznacza w języku łacińskim wartość, ponieważ uważamy, że ciężka praca kadry medycznej, a zwłaszcza pielęgniarek i położnych, stanowi szczególną wartość dla ludzi. Dlatego skupiamy się na działania wspierających przede wszystkim tę grupę.

Rok 2019 to okres intensywnego rozwoju Fundacji pod władzą nowego Zarządu, który sprawuje funkcję 01.10.2018. Skutecznie zdywersyfikowano portfolio szkoleniowe, poszerzając je o kursy dla fizjoterapeutów (pierwsze rozpoczęły się w 2018, w 2019 zrealizowano 23 kursy dla ponad 200 osób), ratowników medycznych, ale także szkolenia miękkie.

Nastąpił proces profesjonalizacji działań Organizacji. Wdrożono zaawansowane narzędzia IT, nawiązano współpracę z firmą informatyczną, opracowano strategię marketingową, sprofesjonalizowano budżetowanie, rozwinięto dział kadrowo-księgowy. Dzięki tym rozwiązaniom Fundacja stała się nowoczesnym, dynamicznie się rozwijającym podmiotem ekonomii społecznej.

Fundacja w liczbach 2019

Liczba etatów
8
Wynik finansowy za poprzedni rok
1 966 401 zł
Liczba zrealizowanych szkoleń
92
Liczba przeszkolonych osób
1 512
Liczba darowizn
21
Kwota darowizn
125 050 zł
Zobacz nasze referencje Zobacz nasz statut

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

NIP 8971811633, REGON 362151230
ING Bank Śląski
87 1050 1575 1000 0090 3167 0798