O szkoleniu

WSCHÓD DZIKIEGO ZACHODU – gra biznesowa

Wschód Dzikiego Zachodu to gra, która doskonali sztukę dogadywania się z partnerami
i adwersarzami w procesie budowania biznesu. Jest doskonałym poligonem komunikacji, przygotowania do rozmów i wyboru strategii.

Celem szkolenia jest:

Gra stanowi okazję do pełnego doświadczenia procesu negocjacyjnego, wykorzystując do tego kontekst budowania biznesu rodzinnego oraz swojej pozycji w miasteczku.

Celem szkolenia jest:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • Poziom wiedzy:
 • Zna przebieg procesu negocjacji i jego etapy.
 • Zna różne role, w jakich mogą występować członkowie zespołu negocjacyjnego i widzi ich wpływ na efekty działania zespołu.
 • Widzi przełożenie dobrego przygotowania do rozmów na ich efektywność.
 • Dostrzega wybrane mechanizmy psychologiczne towarzyszące negocjacjom.
 • Widzi silne i słabe strony przyjętej strategii negocjacji.

 

 • Poziom umiejętności:
 • W usystematyzowany sposób przygotowuje się do rozmów negocjacyjnych.
 • Świadomie i w dostosowaniu do wymagań sytuacji obiera strategię negocjacyjną.
 • Analizuje przebieg negocjacji i wyciąga wnioski, które przekładają się na ewentualne korekty obranej strategii.
 • Aktywnie współpracuje z innymi członkami zespołu negocjacyjnego.
 • W sposób selektywny i w dostosowaniu do potrzeb pozyskuje i ujawnia informacje.
 • Prowadzi rozmowy negocjacyjne z nastawieniem na obustronne korzyści.
 • Dobiera skuteczne sposoby dobijania targu i zamykania negocjacji.

 

 • Poziom kompetencji społecznych i postaw:
 • Wpasowuje swój indywidualny sposób działania, uzupełniając różnorodność zespołu negocjacyjnego o konieczne kompetencje.
 • Wchodzi w dobry kontakt i buduje relacje z partnerami i adwersarzami.
 • Jest skoncentrowany na rozumieniu i chce być rozumiany.
 • Działa z intencją budowania partnerstwa i dobrej relacji.
 • Jest nastawiony na współpracę z partnerami i adwersarzami.
 • Działa z nastawieniem na rozwiązania, a nie problemy.
 • Jest otwarty na różnorodne rozwiązania.
 • Dąży do uzyskania obustronnych korzyści.
 • Działa ze świadomością osobistych mocnych stron w roli negocjatora.

 

 

Poznaj szczegółową ofertę szkolenia

Opiekun: Wioletta Pryga-Kowalska

Kontakt: +48 797 329 808

E-mail: w.pryga-kowalska@fundacjapretium.pl

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

NIP 8971811633, REGON 362151230
ING Bank Śląski
87 1050 1575 1000 0090 3167 0798