O szkoleniu

Program przeznaczony dla Key Account managerów oraz przedstawicieli handlowych.

SPRZEDAŻ I ROZWÓJ BIZNESU KLIENTA

 1. Rola współczesnego handlowca – doradcy. Ewolucja w sprzedaży.
 2. Transformacja Rynku wprowadzenie.

Analiza trendów rynkowych, zmieniający się rynek

 1. Czynniki wpływające na sukces Klienta.

Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorców

 1. Matematyka handlowa

Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi działaniami matematycznymi używanymi w biznesie handlowym.

Pozyskiwanie wiedzy na temat struktury kosztów i przychodów Klienta i minimalnych parametrów świadczących o poziomie rentowności.

 1. Kluczowe parametry biznesowe

Prezentacja parametrów analitycznych, biznesowych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw wybranej branży.Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie najważniejszych parametrów analitycznych oraz roli analityki w procesie podejmowania decyzji biznesowych.

 1. Promocje – rola promocji w sprzedaży oraz badanie ich skuteczności i efektywności.

Rola promocji, cele, mierniki i badanie skuteczności promocji. Rozpoznają czym jest skuteczność i efektywność. Wyliczenia efektywności promocji

 1. Asortyment – role kategorii

Role kategorii asortymentowych w sprzedaży. Klasyfikacja produktów.

 1. Strategie asortymentowe w sprzedaży
 2. Badanie Potencjału Klienta

Obszary badania potencjału Klienta oraz pytań w ramach tych obszarów.

 1. Badanie motywów zakupowych Klientów

Analiza lingwistyczna wypowiedzi klientów. Badanie motywów zakupowych poprzez wykorzystanie technik pytań typu “joker”

 1. Badanie potrzeb Klienta w praktyce – ćwiczenia
 2. Cecha zaleta korzyść – generowanie korzyści dla Klienta oraz prezentacja językiem korzyści w praktyce.
 3. Źródła zastrzeżeń i obiekcje klienta – skuteczne reagowanie na informację zwrotną – praktyczne zastosowanie.
 4. Rozmowy z Klientem na podstawie praktycznych Business Case

Poznaj szczegółową ofertę szkolenia

Opiekun: Wioletta Pryga-Kowalska

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

NIP 8971811633, REGON 362151230
ING Bank Śląski
87 1050 1575 1000 0090 3167 0798