O specjalizacji

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej przeznaczona jest dla pielęgniarek.

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 967 godzin dydaktycznych – podzielone na zajęcia teoretyczne oraz staże.

UWAGA!

DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych Leczenie ran oraz Wywiad i badanie fizykalne.

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Realizowane specjalizacje

 • Wrocław
 • Bydgoszcz
 • Lublin 22.02.2022
 • Gorzów Wlkp.
 • Łódź 22.02.2022
 • Kraków 22.02.2022
 • Warszawa 22.02.2022
 • Opole
 • Rzeszów 22.02.2022
 • Białystok 22.02.2022
 • Gdańsk 22.02.2022
 • Częstochowa
 • Kielce 22.02.2022
 • Olsztyn 22.02.2022
 • Poznań
 • Szczecin
Zobacz program nauczania

Opiekunowie specjalizacji

Anna Bednarek

786 831 321

A.Bednarek@fundacjapretium.pl

kujawsko-pomorskie
lubelskie
łódzkie
mazowieckie
podlaskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
lubuskie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
śląskie
świętokrzyskie
wielkopolskie

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

NIP 8971811633, REGON 362151230
ING Bank Śląski
87 1050 1575 1000 0090 3167 0798